تابلو برق صنعتی| قیمت ساخت و سفارش + تجیزات لازم + انواع

تابلو برق صنعتی| قیمت ساخت و سفارش + تجیزات لازم + انواع
تابلوهای برق صنعتی اجزایی حیاتی در توزیع نیروی برق در تاسیسات بزرگ یا محیط‌های صنعتی هستند. این تابلوها به عنوان نقطه مرکزی برای کنترل و توزیع نیروی الکتریکی به تجهیزات، ماشین آلات و سیستم های مختلف در یک محیط صنعتی استفاده می‌شوند. در اصل، آنها ستون فقرات توزیع نیروی الکتریکی را تشکیل می‌دهند و از تامین ایمن و سازماندهی شده برق برای پشتیبانی از عملیات متنوع فرآیندهای صنعتی اطمینان حاصل می‌کنند.
ادامه مطلب

تابلو برق فشار ضعیف (LV) | تولید تابلو برق فشار ضعیف

 تابلو برق فشار ضعیف (LV) | تولید تابلو برق فشار ضعیف
دسته بندي اول بر اساس نوع عملکرد تابلو است که این دسته بندي به صورت زیر است: تابلوهایی که براي کنترل یک پروسه صنعتی استفاده می شوند که معمولا شامل PLC ها نیز هستند.​ تابلوهایی که فقط جهت کنترل موتورهاي AC یا DC استفاده می شوند که معمولا شامل درایوها،مدارهاي فرمان کنتاکتوري، SOFT STRATER ها یا مدارهاي راه اندازي موتور به صورت ستاره مثلث نیز می شوند . تابلوهاي توزیع که جهت توزیع برق و در واقع توزیع جریان بین تجهیزات مختلف صنعتی استفاده می شوند. تابلوهاي اصلاح ضریب قدرت که به تابلوهاي بانک خازنی معروف هستند.
ادامه مطلب