تفاوت رله اضافه بار با بیمتال چیست؟ وظیفه و نحوه عملکرد رله اضافه بار

رله اضافه بار یا کنترل بار (Overload Relay)

رله اضافه بار در واقع همان وظیفه بیمتال را انجام می‌دهد و بعد از کنتاکتور قرار می‌گیرد با تفاوت‌های زیر :

 

بیمتال مستقیما توسط حرارت خط و بصورت مکانیکی عمل می‌کند، ولی کنترل بار به وسیله ترانس جریان های کوچک که بر روی هر خط دارد جریان مدار را می‌خواند و در صورت ایجاد over load مدار فرمان را قطع می‌کند. بنابراین عملیات را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد.

حرارت محیط میتواند تا حدودی روی کار بیمتال تاثیر داشته باشد ولی رله کنترل بار هیچ تاثیری از درجه حرارت محیط نمی‌گیرد.

بیمتال مستقیما در مدار قدرت به سه فاز وصل است اما در رله کنترل بار سه تا سوراخ وجود دارد که سه فاز از داخل آنها رد می‌شود و رله از جریان هر فاز نمونه برداری می‌کند. برخی از رله های کنترل بار دارای امکان تنظیم on delay و off delay هستند.

 

 

در تصویر زیر یک رله اضافه بار یا کنترل بار را مشاهده می نماید.