​نام  شرکت : اترک انرژی راد
نوع  شرکت : سهامی خاص
شماره ثبت :8825


درباره ما:

چشم انداز :


ما برآنیم تا در سالهای آتی با بهره مندی از تکنولوژی ارتباط جمعی و دیجیتال،موانع دسترسی بین ما مشتریان را به حداقل برسانیم.
​​​​​​​و در عصر گذر از روند کند و دست پا گیر گذشته در سریع ترین زمان خدمت رسانی به مشتریان را انجام دهیم.

انواع بدنه یا فریم تایبو برق:

در این مطلب ما ابتدا به تعریفی مختصری از تابلو برق پرداخته و درادامه انواع بدنه تابلو برق ها از لحاظ ابعاد و اندازی و روش های تولید بررسی میکنیم.

تعریف تابلو برق :
تابلو برق محفظه ای بسته است که برای محافظت ...

بدنه آماده تابلو برق