​نام  شرکت : اترک انرژی راد
نوع  شرکت : سهامی خاص
شماره ثبت :8825


درباره ما:

ماموریت ما:

ماموریت ما در دوره حرکت به سمت توسعه و رشد روز افزون صنعت ، همگام شدن با این روند رشد و عهده دار بودن بخشی از این مسئولیت است . تا سهمی در تحقق رشد و گسترش کشور داشته باشیم.

چشم انداز :


ما برآنیم تا در سالهای آتی با بهره مندی از تکنولوژی ارتباط جمعی و دیجیتال،موانع دسترسی بین ما مشتریان را به حداقل برسانیم.
​​​​​​​و در عصر گذر از روند کند و دست پا گیر گذشته در سریع ترین زمان خدمت رسانی به مشتریان را انجام دهیم.